163-small.jpg

W ostatnią niedzielę Panu dIABŁU i Pannie Ćmie Z Popielnika, stuknął roczek wspólnego szczęścia.
*fanfary*
Świętowaniu nie było końca. Bo jak tu wyrazić podziw i uwielbienie dla najwspanialszej kobiety na ziemi?
Jakieś sugestie? %)